تعداد مقالات: 87
27. تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-31

10.22124/upk.2019.11840.1148

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی


28. بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-46

10.22124/upk.2018.10604.1101

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ شیوا ولایتی


30. شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-47

10.22124/upk.2019.13124.1184

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


34. ارزیابی عوامل موثر بر تحقق رویکرد شهر آرام؛ محدوده مورد مطالعه: مهرشهر کرج

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-64

10.22124/upk.2019.13341.1202

کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا خطیبی؛ محمد رضا پورجعفر


37. بازشناسی و تبیین اثرات کلان‌فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌معاصر‌ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

10.22124/upk.2020.15330.1365

مرتضی میرغلامی؛ احد نژادابراهیمی؛ معصومه آیشم


40. تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-63

10.22124/upk.2019.10641.1102

مارال احمدی؛ علیرضا عندلیب؛ حمید ماجدی؛ زهرا السادات سعیده زرآبادی


42. تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 55-69

10.22124/upk.2018.8778.1009

بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ مجتبی رفیعیان


43. نقش فضا و کالبد در تحقق شهر خلاق ایرانی – اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-70

10.22124/upk.2018.9603.1050

نورالدین عظیمی؛ سهیلا رضایی آدریانی؛ حسن احمدی


45. تحلیل لایه ای علت های تغییر مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق و ارایه سناریوهای بدیل

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 65-81

10.22124/upk.2019.14235.1275

آزیتا بلالی اسکویی؛ مینا حیدری ترکمانی؛ فربد دیبا


47. واکاوی پادآرمان شهر در قرآن کریم و تطبیق آن با مدینه های غیر فاضله فارابی و شهر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14563.1301

مرضیه پورمحمدی؛ سید محسن حبیبی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


50. گونه‌شناسی محلات مسکونی شهر زنجان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-78

10.22124/upk.2018.10870.1109

محمدتقی پیربابایی؛ پریسا هاشم پور؛ منا فتحعلی بیگلو؛ پیمان زاده باقری