نویسنده = حمید حجتی
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر فرایند برنامه ریزی جامع شهر رشت با رویکردی تطبیقی (طرحهای جامع سه گانه شهر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-22

حمید حجتی؛ محمد رضا پورمحمدی؛ رسول قربانی


شماره‌های پیشین نشریه