دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1397، صفحه 1-121 
4. نقش فضا و کالبد در تحقق شهر خلاق ایرانی – اسلامی

صفحه 57-70

نورالدین عظیمی؛ سهیلا رضایی آدریانی؛ حسن احمدی


5. اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS

صفحه 71-89

محمد مولائی قلیچی؛ کرامت الله زیاری؛ مرتضی نصرتی هشی؛ راضیه کاردگر