بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار هتل‌ها بر پویایی اقتصادی کلان‌شهرها (موردمطالعه: عملکرد بازار هتل‌های تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

بهبود وضعیت اقتصاد شهرها تا حد زیادی به بهبود عملکرد سازمان‌ها و نهادهای فعال در شهرها وابسته است. عملکرد چالشی مستمر و همیشگی برای کسب­وکارهای اقتصادی محسوب می­شود. در این میان نگاه راهبردی به مسئله عملکرد همواره توجه به دو عامل؛ بیرونی و درونی را محور بررسی­های خود قرار داده است؛ اما این امر بیشتر حول توجه به عناصر ملموس درونی در پژوهش­های پیشین بوده است. حال آنکه شواهد حاکی از ایجاد مزیت­های پایدارتر توسط عناصر ناملموس سازمانی است. بر این اساس در پژوهش حاضر با تأکید بر عناصر و منابع ناملموس درونی مانند؛ قابلیت­های سازمانی، سرمایه‌های فکری و اجتماعی و توجه به عدم اطمینان محیطی به‌عنوان عامل بیرونی، به دنبال تفسیر استراتژیک عملکرد بازار کسب­و­کارها است. برای این منظور با استفاده از روش‌شناسی پیمایشی و ابزار پرسشنامه و با تمرکز بر حوزه گردشگری، هتل­های سه، چهار و پنج ستاره، شهر تهران را مورد هدف بررسی خود قرار داده است. بر این اساس پس از جمع­آوری 89 پرسشنامه از مجموع 48 هتل شناسایی شده و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار smart PLS نتایج بررسی­ها نشان داد؛ ضمن تأثیرگذاری قابلیت‌های سازمانی بر عملکرد بازار، سرمایه فکری و اجتماعی نیز بر قابلیت­های سازمانی اثر می­گذارند. همچنین نتایج بر تائید نقش تعدیل گری عدم اطمینان محیطی اشاره دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Social Capital and Market Performance of Hotels on the Economic Dynamics of Metropolitan Areas: A Case Study of the Market Performance of Tehran Hotels

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mohammad Hataminejad 2
  • Milad Hooshmand Chaijani 3
1 Management, Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Management, Literature and humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Strategic Management, Farabi Pardis, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Improving urban economy mainly depends on the improved performance of active organizations and institutes in cities. Improving performance is a continuous challenge for businesses. In the meantime, a strategic look at the problem of performance has always focused on both the external and internal factors, but the previous studies have mainly considered the tangible inherent elements while evidence suggests a more sustainable advantage is rooted in the intangible elements of the organization. Accordingly, the current study, highlighting the internal intangible elements and assets such as organizational capabilities, intellectual and social capital, and attention to environmental uncertainty as an external factor has sought to strategically interpret the market performance of businesses. To this end, with a focus on tourism, three-, four-, and five-star hotels in Tehran have been investigated through survey method with a questionnaire. Accordingly, after collecting 89 questionnaires from 48 hotels, the least squares model was used through smart PLS software to analyze the data. The results showed that organizational capabilities have a significant effect on market performance and intellectual and social capital affect organizational capabilities as well. The results also confirmed the role of environmental uncertainty moderation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • market performance
  • intellectual capital
  • Social Capital
  • organizational capability
  • urban economy