آمار و ارقام مجله

  

: 6

تعداد شماره‌ها: 18

تعداد مقالات: 134

تعداد نویسندگان: 312

تعداد مشاهده مقاله: 141,508

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 148,774

نسبت مشاهده بر مقاله: 1056.03

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 1110.25

تعداد مقالات ارسال شده: 793

تعداد مقالات رد شده: 576

تعداد مقالات پذیرفته شده: 145

درصد پذیرش: 18

متوسط زمان پذیرش (روز): 198

 تعداد داوران: 53

 

 

 

 

 

 

 

ماموریت اصلی این مجله «بسط نظری در دانش شهرسازی» است. ضمن احترام به همه پژوهشگران، از اول فروردین 1400، فقط مقالات نظری اصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مقالات کاربردی و نمونه موردی بدون داوری عودت داده خواهد شد.

 

 

مقالات قابل انتشار: مقالات علمی (حوزه نظری)


 

برابر بند الف ماده 3 آیین نامه ابلاغی مورخه 1400/02/01 به شماره 16042/و  مبنی بر تعیین هزینه پردازش مقاله، مبلغ 400 هزار تومان بعنوان هزینه پردازش مقالات پذیرش شده تعیین و از شماره بهار 1400 اجرا می گردد.


:Follow us on 

in  r    


c

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1، شهریور 1401 

ابر واژگان