آمار و ارقام مجله

  

: 4

تعداد شماره‌ها: 11

تعداد مقالات: 87

تعداد نویسندگان: 211

تعداد مشاهده مقاله: 24,212

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 35,664

نسبت مشاهده بر مقاله: 278.3

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 409.93

تعداد مقالات ارسال شده: 504

تعداد مقالات رد شده: 342

تعداد مقالات پذیرفته شده: 91

درصد پذیرش: 18

متوسط زمان پذیرش (روز): 153

 تعداد داوران: 85

 

 

 

 

 

به دلیل گستره موضوعی علم شهرسازی و  تعدد مجلات این حوزه علمی، با هدف تکمیل حلقه مفقوده دانش شهرسازی و تقسیم کار بین مجلات علمی برای توسعه هدفمند دانش شهرسازی، ماموریت اصلی این مجله، مباحث نظری شهرسازی خواهد بود . از اساتید پیشگام شهرسازی خواهشمند است تجارب علمی خود را برای انتشار در اختیار این مجله قرار دهند. از پژوهشگران عزیز درخواست می گردد از ارسال مقالات کاربردی به جد خودداری کنند.

 

مقالات قابل انتشار: مقالات علمی پژوهشی- مقالات مروری

 ***

لازم است کلیه مقاله ها براساس راهنمای نگارش مقاله تدوین و تنظیم شود، بدیهی است که عدم رعایت راهنمای مذکور موجب  تاخیر در داوری و چاپ خواهد شد.

 ***

 

 

in  r

***

co

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق پذیری با شهر معاصر ایرانی

10.22124/upk.2020.15632.1397

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


ابر واژگان