آمار و ارقام مجله

  

: 5

تعداد شماره‌ها: 17

تعداد مقالات: 132

تعداد نویسندگان: 306

تعداد مشاهده مقاله: 112,064

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 127,365

نسبت مشاهده بر مقاله: 848.97

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 964.89

تعداد مقالات ارسال شده: 752

تعداد مقالات رد شده: 551

تعداد مقالات پذیرفته شده: 133

درصد پذیرش: 18

متوسط زمان پذیرش (روز): 185

 تعداد داوران: 53

 

 

 

 

 

 

 

ماموریت اصلی این مجله «بسط نظری در دانش شهرسازی» است. ضمن احترام به همه پژوهشگران، از اول فروردین 1400، فقط مقالات نظری اصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مقالات کاربردی و نمونه موردی بدون داوری عودت داده خواهد شد.

 

 

مقالات قابل انتشار: مقالات علمی (حوزه نظری)


 

برابر بند الف ماده 3 آیین نامه ابلاغی مورخه 1400/02/01 به شماره 16042/و  مبنی بر تعیین هزینه پردازش مقاله، مبلغ 400 هزار تومان بعنوان هزینه پردازش مقالات پذیرش شده تعیین و از شماره بهار 1400 اجرا می گردد.


:Follow us on 

in  r    


c

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 4، زمستان 1400 

6. سنجش نوآوری منطقه ای،نمونه موردی منطقه شهری شیراز

10.22124/upk.2022.16906.1500

سیدحمیدرضا طبیبی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید ماجدی؛ یوسفعلی زیاری


مقاله مروری

7. بازخوانی ربع قرن تجربه منظر فرهنگی در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو

10.22124/upk.2020.14241.1276

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی پور


ابر واژگان