آمار و ارقام مجله

  

: 5

تعداد شماره‌ها: 16

تعداد مقالات: 127

تعداد نویسندگان: 296

تعداد مشاهده مقاله: 64,537

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 84,873

نسبت مشاهده بر مقاله: 508.17

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 668.29

تعداد مقالات ارسال شده: 696

تعداد مقالات رد شده: 506

تعداد مقالات پذیرفته شده: 127

درصد پذیرش: 18

متوسط زمان پذیرش (روز): 175

 تعداد داوران: 51

 

 

 

 

 

 

 

ماموریت اصلی این مجله «بسط نظری در دانش شهرسازی» است. ضمن احترام به همه پژوهشگران، از اول فروردین 1400، فقط مقالات نظری اصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مقالات کاربردی و نمونه موردی بدون داوری عودت داده خواهد شد.

 

 

مقالات قابل انتشار: مقالات علمی (حوزه نظری)

 ***

 

برابر بند الف ماده 3 آیین نامه ابلاغی مورخه 1400/02/01 به شماره 16042/و  مبنی بر تعیین هزینه پردازش مقاله، مبلغ 400 هزار تومان بعنوان هزینه پردازش مقالات پذیرش شده تعیین و از شماره بهار 1400 اجرا می گردد.

 

:Follow us on 

in  r    

***

co

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 3، پاییز 1400 

ابر واژگان