آمار و ارقام مجله

  

: 7

تعداد شماره‌ها: 25

تعداد مقالات: 181

تعداد نویسندگان: 409

تعداد مشاهده مقاله: 219,712

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 226,492

نسبت مشاهده بر مقاله: 1213.88

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 1251.34

تعداد مقالات ارسال شده: 945

تعداد مقالات رد شده: 683

تعداد مقالات پذیرفته شده: 188

درصد پذیرش: 20

متوسط زمان پذیرش (روز): 215

 تعداد داوران: 67

 

 

 

 

مجله دانش شهرسازی مجله علمی با دسترسی آزاد است که مقالات علمی در حوزه های مدیریت شهری، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه ای را منتشر می کند. همچنین این مجله بر توسعه جنبه های نظری دانش شهرسازی تمرکز دارد.

بر اساس ارزیابی سالانه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، مجله دانش شهرسازی در آخرین ارزیابی در سال 1402موفق به دریافت درجه Q1 گردیده است. 

 

ماموریت اصلی این مجله «بسط نظری در دانش شهرسازی» است. ضمن احترام به همه پژوهشگران، مقالات نظری اصیل در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.

 

مقالات قابل انتشار: مقالات مروری، بنیادی، پژوهشی


* این مجله از سامانه همانندجویی ایران داک برای مشابهت یابی مقالات استفاده می کند.

* این مجله با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. 

* برابر بند الف ماده 3 آیین نامه ابلاغی مورخه 1400/02/01  مبنی بر هزینه پردازش مقاله، مبلغ 400 هزار تومان بعنوان هزینه پردازش مقالات پذیرش شده دریافت می گردد.


:Follow us on 

in  r    


c

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 4، بهمن 1402 

بازشناسی مولفه‌های مسکن بومی از نظرگاه زیست پذیری( نمونه مورد مطالعه: شهر املش*)

صفحه 96-112

10.22124/upk.2024.19759.1648

علیرضا پاداشی املشی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مژگان خاکپور؛ علیرضا بندرآباد


ابر واژگان