آمار و ارقام مجله

  

: 6

تعداد شماره‌ها: 20

تعداد مقالات: 149

تعداد نویسندگان: 343

تعداد مشاهده مقاله: 156,430

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 162,662

نسبت مشاهده بر مقاله: 1049.87

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 1091.69

تعداد مقالات ارسال شده: 826

تعداد مقالات رد شده: 604

تعداد مقالات پذیرفته شده: 156

درصد پذیرش: 19

متوسط زمان پذیرش (روز): 204

 تعداد داوران: 53

 

 

 

 

 

 

 

ماموریت اصلی این مجله «بسط نظری در دانش شهرسازی» است. ضمن احترام به همه پژوهشگران، از اول فروردین 1400، فقط مقالات نظری اصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مقالات کاربردی و نمونه موردی بدون داوری عودت داده خواهد شد.

 

 

مقالات قابل انتشار: مقالات علمی (حوزه نظری)


 

برابر بند الف ماده 3 آیین نامه ابلاغی مورخه 1400/02/01 به شماره 16042/و  مبنی بر تعیین هزینه پردازش مقاله، مبلغ 400 هزار تومان بعنوان هزینه پردازش مقالات پذیرش شده تعیین و از شماره بهار 1400 اجرا می گردد.


:Follow us on 

in  r    


c

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 3، آذر 1401 

واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری از دیدگاه مناسبات قدرت نهادی

10.22124/upk.2022.20567.1675

بهناز امین زاده؛ مهسا فلاحی؛ اسفندیار زبردست؛ فرشاد نوریان


ابر واژگان