کاربست سیاست های طراحی شهری در راستای ایجاد محلات پایدار با تاکید بر رویکرد TOD (موردپژوهی: محله منصور تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری دانشکده عمران دانشگاه تبریز

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

در شهرسازی معاصر دنیا، توجه به گسترش حمل و نقل عمومی و توسعه شهرها بر مبنای آن به یک اصل پذیرفته شده جهت مواجهه با ترافیک سنگین و مشکلات ناشی از آن و خلق محلاتی سرزنده، پویا و قابل زیست در شهرها تبدیل شده است. ایده توسعه حمل و نقل محور(TOD) در سطح خرد با ارائه راهکارهای طراحی شهری زمینه محور، بر گسترش اجتماعات محلی و محلات زیست پذیر تأکید می کند. محلاتی پویا، کارا، سرزنده و مشوق تعاملات اجتماعی که گسترش آنها از اهداف و انگاره های پایداری در طراحی شهری است.
محله منصور تبریز از جمله محلاتی است که در مجاورت خود با احداث ایستگاه متروی شهید بهشتی مواجه بوده و برنامه و طرحی برای بررسی تاثیرپذیری محله از این زیرساخت حمل و نقل عمومی صورت نپذیرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر تبیین لزوم بهره مندی از مزایای سیستم حمل و نقل عمومی در راستای ایجاد و افزایش روند پایداری در محله منصور تبریز و کاربست سیاست های طراحی شهری حمل و نقل محور در راستای پایداری محدوده مورد مطالعه می‌باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی است، روش گردآوری داده ها و اطلاعات به دو روش اسنادی، کتابخانه ای و همچنین پیمایشی و میدانی می‌باشد در روش میدانی در قالب پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه اطلاعات گردآوری می گردد. در ادامه با استفاده از مدل آرگون چشم انداز نویسی، تعیین اهداف، راهبرد و سیاست ها، به ارائه آلترناتیوها و ارزیابی آنها به کمک روش GAM پرداخته می شود. انتخاب بهترین سناریو جهت رسیدن به طراحی مناسب برای محله منصور تبریز با بکارگیری رویکرد TOD و پایداری محله، به عنوان نتایج پژوهش تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using urban design policies to create sustainable neighborhoods with emphasis on the TOD approach(Case Study: Mansour Tabriz Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Rahmat Mohammadzade 1
  • Saber Mohammadpour 2
  • Fatemeh Aghnaei 3
1 Department of Architecture
2 Department of urban and regional planning, faculty of art architecture university of Guilan Rasht Iran
3 urban design student Tabriz university
چکیده [English]

In contemporary urban Planning in the world, attention to the expansion of public transportation and the development of cities on the basis of it has become an accepted principle for dealing with heavy traffic and its problems and creating dynamic and viable neighborhoods in cities. The idea of Transport Oriented Development (TOD) at the micro level emphasizes the expansion of local communities and sustainable neighborhoods by providing context-based urban design solutions. Dynamic, efficient, neighborhoods that encourage social interactions that extends them to sustainable design goals and ideas in urban design.
Mansour neighborhood is one of the neighborhoods facing the construction of Shahid Beheshti metro station and there is no plan to investigate the impact of the neighborhood on this public transport infrastructure. Therefore, the purpose of this study is to explain the necessity of taking advantage of the benefits of the public transport system in order to create and enhance the sustainability trend in the Mansour neighborhood and to apply urban design based on urban transport policies to the sustainability of the study area. the research method is descriptive and analytical. The data collection method is documentary, library as well as survey and field. The field method is collected through questionnaire, observation and interview. Then, using the Oregon model of visioning, setting goals, strategies, and policies, we present alternatives and evaluate them using the GAM method. Choosing the best scenario to achieve the appropriate design for Mansour Tabriz neighborhood has been formulated using TOD approach and neighborhood sustainability as research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Urban Design
  • Local Communities
  • Public Transportation Based Development
  • Mansour Tabriz Neighborhood