اخبار و اعلانات

اصلاح سبک مقالات دریافتی از فروردین 1400

در راستای هدفمند سازی فعالیت مجله و ماموریت محوربودن آن، مجله مصمم است برای اثرگذاری بیشتر در دانش شهرسازی بخصوص در حوزه های نظری و بومی سازی آن، از دریافت مقالات کاربردی و دارای نمونه موردی خودداری کرده و صرفا فعالیت علمی خود را متمرکز بر دریافت، ارزیابی و بررسی  مقالات نظری و بنیادی بگذارد.  شایسته است پژوهشگران در ارسال مقاله دقت کافی به این موضوع داشته باشند. مقالات کاربردی ارسال شده با ویژگیهای فوق عینا بدون داوری و بررسی اولیه عودت داده خواهد شد. از ملاحظه و رعایت پژوهشگران صمیمانه سپاسگزاریم

مطالعه بیشتر

تغییر در هیئت تحریریه مجله

با توجه به ابلاغ وزارت علوم مبنی بر ضرورت اجرای کامل آیین نامه اجرایی مجلات، هیئت تحریریه مجله دانش شهرسازی برابر آیین نامه اجرایی اصلاح گردید ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر هاشم داداش پور، دکتر امیر رضا کریمی آذر، دکتر صابر محمدپور ، دکتر امین زاده و دکتر حسینی، برای رعایت ترکیب هیئت تحریریه با مرتبه استاد و دانشیار مطابق آیین نامه، آقایان دکتر محمدمهدی عزیزی از دانشگاه تهران، دکتر حسن احمدی از دانشگاه گیلان و دکتر ناصر براتی از دانشگاه بین المللی امام خمینی به اعضای هیئت تحریریه اضافه شدند.  

مطالعه بیشتر

نتایج ارزیابی مجلات توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در ارزیابی سالانه مجلات توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مجله دانش شهرسازی موفق به دریافت رتبه الف گردید. از همه سازمان اجرایی مجله صمیمانه سپاسگزاریم. امید است با ارتقا کیفیت مقالات، شاهد وضعیت بهتر در خصوص ارزیابی مجله باشیم.

مطالعه بیشتر