کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثردر سیاست‌های زمین شهری ایران با استفاده از مدل های MENTAl و MACTOR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

10.22124/upk.2020.16050.1423

میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا؛ محمد رسولی؛ شراره سعید پور