کلیدواژه‌ها = شهر اهواز
تعداد مقالات: 2
1. تحقق شهر تاب‌آور با بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

سعید ملکی؛ محمود آروین؛ شهرام بذرافکن


2. ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17

محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری


شماره‌های پیشین نشریه