واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های CPULsرویکردی جدید به‌سوی توسعه پایدار مناظر شهری مبتنی بر مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار،گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد،گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: با توجه به اینکه امروزه مناطق شهری میزبان اکثریت جمعیت جهان هستند، وابستگی اکثر شهرها به منابع جهانی،آنها را در برابر شوک‌هایی که سیستم‌های تأمین فعلی آنها را مختل می­کنند، بسیار آسیب‌پذیرکرده است، چنانچه شکنندگی شهرها پس از شیوع اخیر همه‌گیری کووید-19 بیشتر آشکار گردید؛ بنابراین برای جلوگیری از یک فاجعه قریب‌الوقوع، شهرها باید اقدامات سریعی را در تعامل با متابولیسم اکوسیستم‌های طبیعی برای آمادگی بهتر در مقابل بحران‌های آینده به‌کارگیرند، ازاین‌رو موضوع بازنگری در شیوه­های جدید تولید برای سازگاری با چشم‌انداز پایدار برای شهر آینده، چالش فوری سیاست‌های امروز است.
هدف: کمک به افزایش تاب‌آوری شهرها با به‌کارگیری استراتژی مناظر­شهری­مولد­یکپارچه(continuous productive urban landscapes) از طریق ایجاد امنیت غذایی، سرمایه اجتماعی و ارتقاء اقتصاد دایره‌ای است.
روش: این پژوهش از طریق روش مرور­نظام‌مند مبتنی‌ برالگوی چهار مرحله‌ای با تدوین استر­اتژی جستجوی مقالات و فرایند جستجو با واژگان «منظرمولد»،«مناظر­شهری­مولد­یکپارچه»و «منظر­شهری­مولد» در پایگاه‌های استنادی برتر آغاز گردید، در جستجوی اولیه 366 مقاله در سال‌های 2000  تا  2022  شناسایی شدند که از این تعداد 93 مقاله به‌عنوان مقالات برتر واجد شرایط به‌منظور بررسی عمیق‌تر و پاسخ به سؤالات پژوهش انتخاب شدند و به‌منظور ارائه چهارچوب استراتژیک CPULs مورد کاوش محتوایی قرار گرفت.
یافته‌ها: شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مناظر­شهری­مولد­یکپارچه به‌منظور ارائه چهارچوب استراتژیک مناظر­شهری­مولد­یکپارچه CPULs
نتیجه‌گیری: دستاورد نهایی این پژوهش چهارچوب نظری جامعی از CPULs به‌عنوان الگوی جدیدی از توسعه­ شهری و راه‌حلی مبتنی بر طبیعت NBS رای تاب‌آوری شهری و توسعه پایدار شهرهای حال و آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aanalyzing Dimensions and Components of CPULs A new Approach to Sustainable Development of Urban Landscapes According to a Systematic Review

نویسندگان [English]

  • sepideh sanjari 1
  • zahra sadat saeideh zarabadi 2
  • Mostafa Behzadfar 3
1 Ph.D. Student, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Given that urban areas today host the majority of the world's population, the dependence of most cities on global resources has made them very vulnerable to shocks that could disrupt their current supply systems, if their fragility More has been revealed since the recent outbreak of the Covid-19 epidemic. Therefore, to prevent an impending catastrophe, cities must take swift action in dealing with the metabolism of natural ecosystems to better prepare for future crises, hence the issue of reconsidering new forms of production to adapt to a sustainable vision for the future city. The immediate challenge is today's policies. The aim of this study is to help increase the resilience of cities by applying the strategy of integrated productive urban landscapes with emphasis on local production by creating food security, social capital and promoting a circular economy.
Method: This research is through a systematic review method based on a four-stage model with the development of article search strategy and search process with the terms "productive landscape", "landscape strategy", "sustainable landscape", "integrated productive urban landscape", "landscape "Dynamic" and "productive urban landscape" started in the top citation databases, 366 articles were identified in the initial search in the years 2000 to 2022, of which 93 articles were selected as the top qualified articles for more in-depth study and answers to research questions. Were. Then, the selected articles were content-explored and synthesized with the aim of analyzing the dimensions and components of integrated productive urban landscapes in order to provide a strategic framework for Cpuls.
Results and Conclusion: The final achievement of this study is to identify the dimensions and components of an integrated productive urban landscape and a comprehensive theoretical framework of CPULs as a new model of urban development and NBS nature-based solution for future urban resilience and sustainable urban development. Planning and sustainable development of present and future cities.
Keywords: Integrated landscape, Sustainable design, Productive landscape, Sustainable infrastructure, Sustainable landscape,urban agriculture، Systematic review.
Highlight: introducing the potential of CPULs as a nature-based solution, Propose a review of new production methods, identifying CPULs as socio-economic catalysts

کلیدواژه‌ها [English]

  • "integrated landscape"
  • "sustainable design
  • "
  • "Productive landscape"
حمیدی، کلثوم؛ یعقوبی، جعفر و احدنژاد روشتی، محسن. (1400). شناسایی چالش‌های کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی کشاورزی شهری در شهرستان زنجان با استفاده از نظریه‌ی مبنایی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 14(2)، 19-34.
خلیل نژاد، سیدمحمدرضا؛ فرزین، سامان و ظهوریان، مریم. (1400). قابلیت‌سنجی باغ‌های تاریخی برای توسعه کشاورزی شهری در بیرجند. باغ نظر، 18(101)، 51-66.
خلیل نژاد، سیدمحمدرضا و گلچین، پیمان. (1400). بررسی ترجیح ها و میزان مشارکت جامعه دانشگاهی در کشاورزی شهری مورد مطالعه: منظر خوراکی دانشگاه سیستان و بلوچستان. فصلنامه علوم محیطی، 19(3)، 193-216.
شرقی، علی؛ مهدی نژاد، جمال‌الدین و مولایی، مرضیه. (1395). کشاورزی در منظر شهری با رویکرد توسعه و شناخت چالش های آن. هفت شهر، 4(55-56), 118-124.
شیبانی، مهدی و چمن‌آرا، ساناز. (1391). شبکه مثمر شهری؛ راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار. منظر، 4(20)، 18-23.
شیبانی، مهدی و صادقی، زهرا. (1391). منظر مثمر، توجه به محیط زیست در شهر؛ نقش کشاورزی در شکل‌گیری منظر شهری. منظر، 4(21)، 10-15.
کرمی، رویا و صلاحی اصفهانی، گیتی. (1399). نوع شناسی کشاورزی شهری و نقش آموزش آن در توسعه پایدار شهری استان زنجان. فصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 9(1)، 153-170.
محمدی، مریم و ابراهیمی نیا، دلارام. (1398). کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محلات نمونۀ موردی: محلۀ امام‌زاده یحیی در تهران. منظر، 11(46)، 24-39.