نویسنده = بهناز امین نیری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 55-69

بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ مجتبی رفیعیان


شماره‌های پیشین نشریه