نویسنده = مهدی مرادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پروژه‌های روانسازی حرکت پیاده (مورد پژوهش: پیاده‌روها)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-65

طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی


شماره‌های پیشین نشریه