نویسنده = مرتضی میرغلامی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-83

مهدی علیلو؛ مرتضی میرغلامی؛ پریسا هاشم پور


شماره‌های پیشین نشریه