نویسنده = شیوا ولایتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-46

10.22124/upk.2018.10604.1101

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ شیوا ولایتی