نویسنده = علی اشرف نوروزی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-93

محمد سلاورزی زاده؛ علی اشرف نوروزی؛ کرم خلیلی


شماره‌های پیشین نشریه