نویسنده = علی غلامی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-81

10.22124/upk.2019.11047.1118

محمد اکبرپور؛ علی غلامی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی