کلیدواژه‌ها = عدالت توزیعی
تعداد مقالات: 1
تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 55-69

10.22124/upk.2018.8778.1009

بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ مجتبی رفیعیان