کلیدواژه‌ها = انرژی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-107

سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان


شماره‌های پیشین نشریه