دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

برنامه ریزی راهبردی - عملیاتی توسعه شهری ( مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

10.22124/upk.2022.19433.1635

کرامت اله زیاری؛ مصطفی بهزادفر


صورت‌بندی نقد مکان از دریچه اقتصاد سیاسی؛ تدقیق امر «شهری-رابطه‌ای»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

10.22124/upk.2022.19448.1640

مهران علی‌الحسابی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ رضا بصیری مژدهی


تبیین فرایند طراحی شهری همکارانه با بهره گیری از رهیافت تفکر طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

10.22124/upk.2022.22308.1764

بهناز امین زاده؛ شهره عزتیان