امکان‏سنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت شبکه معابر مطالعه موردی: محله بهار کلان شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در قرن حاضر تشدید مسائلی از قبیل افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در محل خاص و جلوگیری از گسترش شهرها و... جز عواملی محسوب می­شوند که افزایش تراکم ساختمانی در شهرها را مورد تاکید قرار داده­اند. لذا این روند بایستی به صورت تدریجی صورت پذیرد تا به موازات آن زیرساخت­های لازم برای این امر مهیا گردد. اما در کلان‌شهر تبریز تعیین تراکم بدون توجه به زیر­ساخت­های شبکه معابر صورت پذیرفته است به‌گونه‌ای که این مسئله موجب عدم پاسخگویی نیازهای ترددی جمعیت و وجود ترافیک سنگین در این کلان‌شهر شده است. در این پژوهش، امکان­سنجی افزایش تراکم ساختمانی با توجه به ظرفیت پذیرش شبکه معابر در محله بهار کلان‌شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف با برآورد حجم ترافیک در هر یک از معابر محدوده مورد مطالعه، به شناسایی و تعیین نقاطی از شبکه معابر که با کمبود یا مازاد ظرفیت قابل پذیرش روبرو هستند، پرداخته‌شده است تا نواحی دارای مازاد تراکم و نواحی دارای پتانسیل افزایش تراکم در محدوده مورد مطالعه مشخص گردد. داده­های این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی جمع‌آوری‌شده و جهت تجزیه و تحلیل این داده­ها نیز از نرم­افزارهای AIMSUN و ARCGIS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش در وضعیت موجود، معابر اصلی محدوده مورد مطالعه دارای مشکل ترافیکی می­باشند، به‌طوری که حجم ترافیک عبوری در محدوده مورد مطالعه، به‌تنهایی سطح سرویس معابر را در آستانه سطح سرویس C (سطح سرویس مطلوب شهری) قرار می­دهد. بار ترافیک تولیدی نیز به‌تنهایی و جدای از بار ترافیک عبوری سطح سرویس C را تأمین می­کند از آنجایی که تفکیک ترافیک عبوری و تولیدی در کوتاه‌مدت و بدون توسعه شبکه شریانی و اصلاح شبکه معابر اطراف محله امکان­پذیر نیست. لذا محله بهار از نظر ظرفیت پذیرش معابر اشباع‌شده و قابلیت افزایش تراکم ساختمانی را ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study Of Building Density Concentration With Regand To Street Network Capacity Case Study: Tabriz) Bahar)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Ghorbani 1
  • zahra rasuolzade 2
1 Director of Department of Urban Planning, Tabriz University
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz
چکیده [English]

In the current century, the escalation of issues such as population growth, urbanization, people's demand for housing or work in a particular place, and preventing the spread of cities ... are just some of the factors that emphasize the increase in urban congestion. Therefore, this process must be progressively implemented in order to provide the necessary infrastructures along with it. But in the metropolitan area of Tabriz, determination of the density was made without regard to the infrastructure of the transit network, which caused the lack of response to the traffic demands of the population and the presence of heavy traffic in the metropolis. In this research, the feasibility of increasing the density of construction according to the reception capacity of the road network in Bahar area of Tabriz metropolitan has been investigated. In order to achieve this goal, by estimating traffic volume in each of the study areas of the study area, the identification and determination of the points of the network of roads with shortages or surplus capacities are considered, so that areas with surplus congestion and areas with potential for increasing density Determine in the scope of the study. The data of this research have been collected using field studies and for analyzing these data, AIMSUN and ARCGIS software have been used. According to the results of the research in the present situation, the main roads of the study area have a traffic problem and Since the separation of transit and production traffic in the short term and without the development of the arterial network and the improvement of the network of passages around the area is not possible. Therefore, the bahar area does not have saturated passage reception capacity and the ability to increase construction density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building density
  • Transit network
  • Level of service
  • AIMSUN
  • Bahar neighborhood