دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1397، صفحه 1-109 
5. طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

صفحه 67-81

10.22124/upk.2019.11047.1118

محمد اکبرپور؛ علی غلامی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی