نویسنده = اسفندیار زبردست
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ابعاد و عوامل مشروعیت یک نظام‌ شهرسازی (با تکیه بر متون نظری جهانی و تحلیل نظر خبرگان داخلی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

سیدحسین بحرینی؛ ابراهیم زرگری مرندی؛ اسفندیار زبردست


شماره‌های پیشین نشریه