کلیدواژه‌ها = بازآفرینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-63

10.22124/upk.2019.10641.1102

مارال احمدی؛ علیرضا عندلیب؛ حمید ماجدی؛ زهرا السادات سعیده زرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه