کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی فضایی
تعداد مقالات: 2
2. تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-31

10.22124/upk.2019.11840.1148

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی