کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی فضایی
تعداد مقالات: 2
2. تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی، نمونه پژوهش پیاده راه تربیت تبریز

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-31

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی


شماره‌های پیشین نشریه