نویسنده = رسول قربانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-46

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ شیوا ولایتی


3. نقدی بر فرایند برنامه ریزی جامع شهر رشت با رویکردی تطبیقی (طرحهای جامع سه گانه شهر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-22

حمید حجتی؛ محمد رضا پورمحمدی؛ رسول قربانی


شماره‌های پیشین نشریه