کلیدواژه‌ها = فرم شهری
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-107

سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان


2. ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-103

نازنین بیژنی نصرآبادی؛ آزاده توکلی؛ یونس خسروی؛ محمدکاظم جباری


شماره‌های پیشین نشریه