نویسنده = سیدحسین بحرینی
تعداد مقالات: 2
1. شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-47

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


2. واکاوی ابعاد و عوامل مشروعیت یک نظام‌ شهرسازی (با تکیه بر متون نظری جهانی و تحلیل نظر خبرگان داخلی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

سیدحسین بحرینی؛ ابراهیم زرگری مرندی؛ اسفندیار زبردست


شماره‌های پیشین نشریه