تعداد مقالات: 87
76. بهسازی منظر حاشیه بزرگراه های درون شهری (موردپژوهی: بلوار چمران شیراز)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-114

10.22124/upk.2019.13723.1231

مهسا برازجانی؛ محسن خراسانی زاده؛ سعید نوروزیان ملکی


82. تبیین الگوی حکمروایی یکپارچه زمین شهری در جهت سیاست گذاری و مدیریت زمین شهری کارآمد در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورایران و شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.15716.1401

علی وزیری نصیرآباد؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ آرش بغدادی


84. تحلیل نقش رویکردهای شهری در پاسخ به تغییرات اقلیم با تاکید بر شهرسازی بیوفیلیک، مورد‌ پژوهی: شهر تنکابن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.13045.1211

لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


85. ارزیابی ایجاد مؤلفه‌های شهر دوستدار کودک در شهر بندرانزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

10.22124/upk.2020.14181.1273

حجت الله رشیدکلویر؛ امیررضا کریمی آذری؛ سید هادی پوررضا


86. بازخوانی ربع قرن تجربه منظر فرهنگی در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14241.1276

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی پور


87. نقش دولت و بازار در برنامه‌ریزی فضایی شهری: از تقابل به سوی تعامل در نهادگرایی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

10.22124/upk.2020.15861.1418

محمدحسین شریف زادگان؛ مصطفی حسین آبادی