دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1400 

مقاله پژوهشی

فضـای زبان؛ (زبان به‌مثابه عاملی تعیین‌کننده در تعریف و ادراک فضا)

صفحه 1-22

10.22124/upk.2021.17647.1567

ناصر براتی؛ محمد نیک پیما؛ سجاد عالی زاده ملایوسف


تحلیل سرزندگی در فضاهای مجموعه های مسکونی (مفهوم، مولفه ها و شاخص های تاثیرگذار)

صفحه 113-129

10.22124/upk.2021.17094.1517

مهسا مولایی هشجین؛ امیررضا کریمی آذری؛ باقر کریمی؛ جمال الدین مهدی نژاد