موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 32
4. شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-47

10.22124/upk.2019.13124.1184

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


5. تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-63

10.22124/upk.2019.10641.1102

مارال احمدی؛ علیرضا عندلیب؛ حمید ماجدی؛ زهرا السادات سعیده زرآبادی


6. مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

10.22124/upk.2019.11905.1151

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر


7. تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-31

10.22124/upk.2019.11840.1148

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی


10. واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-83

10.22124/upk.2019.11996.1161

مهدی علیلو؛ مرتضی میرغلامی؛ پریسا هاشم پور


11. فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-107

10.22124/upk.2019.13602.1220

سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان


12. سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-31

10.22124/upk.2019.10171.1090

محمد شیخی؛ محمود جمعه پور؛ افشین سجادی


15. طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-81

10.22124/upk.2019.11047.1118

محمد اکبرپور؛ علی غلامی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی


23. ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22124/upk.2018.8718.1003

محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری


24. بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-46

10.22124/upk.2018.10604.1101

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ شیوا ولایتی