موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 31
1. فضا را چگونه بخوانیم؟ از خوانش پدیدارشناسانه تا خوانش انتقادی فضا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

هاشم داداش پور؛ احمد یزدانیان


2. تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-63

مارال احمدی؛ علیرضا عندلیب؛ حمید ماجدی؛ زهرا السادات سعیده زرآبادی


3. شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-47

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


5. مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر


6. تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی، نمونه پژوهش پیاده راه تربیت تبریز

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-31

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی


9. واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-83

مهدی علیلو؛ مرتضی میرغلامی؛ پریسا هاشم پور


10. فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-107

سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان


11. ارزیابی پروژه‌های روانسازی حرکت پیاده (مورد پژوهش: پیاده‌روها)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-65

طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی


13. طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-81

محمد اکبرپور؛ علی غلامی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی


14. تحلیل رضایتمندی ساکنان از محله بر مبنای مولفه های امنیت و حس تعلق خاطر (نمونه موردی: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-49

خلیل حاجی پور؛ سیدمجتبی فخراحمد؛ علی سلطانی


16. تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-93

محمد سلاورزی زاده؛ علی اشرف نوروزی؛ کرم خلیلی


17. واکاوی ابعاد و عوامل مشروعیت یک نظام‌ شهرسازی (با تکیه بر متون نظری جهانی و تحلیل نظر خبرگان داخلی)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

سیدحسین بحرینی؛ ابراهیم زرگری مرندی؛ اسفندیار زبردست


19. بررسی تاثیر خانه‌های دوم بر جدایی‌گزینی فضایی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-56

خلیل حاجی‌پور؛ آرمین پَــیاب؛ مهدی دادوتبار


21. ارزیابی طیف آسیب‌پذیری لرزه‌ای با معیار تلفات انسانی (نمونه موردی: منطقه 3 کلانشهر شیراز)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 99-113

پریسا مشک سار؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی شمس الدینی


22. بررسی نقش شاخص‌های مدرنیته در ابعاد معماری مسکن: مطالعه مجتمع‌های مسکونی تبریز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-46

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی؛ شیوا ولایتی


23. ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17

محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری


25. نقش فضا و کالبد در تحقق شهر خلاق ایرانی – اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-70

نورالدین عظیمی؛ سهیلا رضایی آدریانی؛ حسن احمدی


شماره‌های پیشین نشریه