موضوعات = برنامه ریزی منطقه ای
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-89

محمد مولائی قلیچی؛ کرامت الله زیاری؛ مرتضی نصرتی هشی؛ راضیه کاردگر


شماره‌های پیشین نشریه