موضوعات = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 3
1. تحقق شهر تاب‌آور با بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

سعید ملکی؛ محمود آروین؛ شهرام بذرافکن


2. چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب‌های شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-83

نسیم قشقایی زاده؛ عباس مرادی؛ آرش ملکیان؛ ارشک حلی ساز؛ رسول مهدوی


شماره‌های پیشین نشریه