موضوعات = طراحی شهری
تعداد مقالات: 15
2. بهسازی منظر حاشیه بزرگراه های درون شهری (موردپژوهی: بلوار چمران شیراز)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-114

10.22124/upk.2019.13723.1231

مهسا برازجانی؛ محسن خراسانی زاده؛ سعید نوروزیان ملکی


3. تحلیل فضایی – کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر یاسوج

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-97

10.22124/upk.2019.13163.1190

ابراهیم عبدالی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر


7. گونه‌شناسی محلات مسکونی شهر زنجان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-78

10.22124/upk.2018.10870.1109

محمدتقی پیربابایی؛ پریسا هاشم پور؛ منا فتحعلی بیگلو؛ پیمان زاده باقری


11. ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-103

10.22124/upk.2018.8896.1022

نازنین بیژنی نصرآبادی؛ آزاده توکلی؛ یونس خسروی؛ محمدکاظم جباری


15. مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 71-84

10.22124/upk.2018.9677.1052

محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده